Aktiv baby

Vi är utbildade Aktiv Baby instruktörer. 


Aktiv baby är enkla och specifika övningar som hjälper bebisen att inta optimala positioner i livmodern, vilket minskar graviditetsrelaterade problem och underlättar förlossningen!

Detta betyder att:
  • Aktiv Baby skapar hälsa och balans i ligament, bäcken och muskler, vilket minskar graviditetsrelaterade problem så som foglossning, ryggsmärtor och inkontinens.
  • Aktiv Baby hjälper bebisar att inta optimal position i livmodern och bäckenet, vilket minskar risken för komplikationer under förlossningen för både mamma och bebisen, och minskar behovet av medicinska ingrepp.
  • Aktiv Baby hjälper bebisen att rotera och sjunka ner genom bäckenet, dvs att använda sina  födande krafter och föda sig själv.
  • Aktiv Baby hjälper kvinnan att samarbete med sin kropp och att använda sina födande krafter, och att föda sitt barn.
  • Aktiv Baby hjälper medföräldern att knyta an till sitt barn och att vara delaktig både under graviditeten och förlossningen.
  • Aktiv baby hjälper kvinnan, medföräldern, doulan och barnmorskan/undersköterskan att samarbeta under förlossningen och få en känsla av ”empowerment”.


Läs mer om Aktiv Baby på aktivbaby.com