Hur går det till?

Område
Våra tjänster kan bokas av dig som planerar att föda barn på Västerviks sjukhus.

Gratis första träff
Som doula erbjuder jag en kort första träff utan förbindelser. Jag berättar om hur jag jobbar, vad jag kan stå till tjänst med och svarar på frågor.
Om föräldrarna väljer att gå vidare med doula-uppdraget träffas vi vanligen två gånger före förlossningen.

Innan förlossningen
Första tillfället blir då ”din” träff. Du och din partner samtalar med doulan, får ställa frågor och svara på doulans frågor om hur ni tänker och vill ha just er förlossning. 
Andra tillfället Innan förlossningen är mer praktisk. Vi kan gå igenom avslappning, andning,  smärthantering, förlossningsställningar, amning, anknytning.

Förlossningen
När det är dags för födsel kontaktar föräldrarna mig och vi bestämmer var vi ska ses, hemma eller på sjukhuset.
Jag som doula finns där för både kvinnan och partnern som ett känslomässigt och praktiskt stöd, och stannar till barnet är fött. 

Efter förlossningen
När bebisen har kommit lämnar jag er och sedan ses vi några dagar eller veckor efter förlossningen, vanligtvis i ert hem.
Då kan jag ge amnings­hjälp och svara på frågor som rör den första tiden samt prata igenom upplevelser av förlossningen.


Föräldrarna kan när som helst välja att avbryta kontakten, om de vill föda ensamma eller om de väljer att prova att föda med någon annan. Doulan finns där för föräldrarna på deras villkor och är vald av dem personligen. Doulans roll är tydligt avgränsad i förhållande till barnmorskorna och undersköterskorna.