Vad är en doula?

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.
En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

 Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. En positiv förlossningsupplevelse beror på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen.
Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är förutsättningarna för en god start på föräldraskapet.
Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har.
Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen.

Doula betyder ”hjälpkvinna” på grekiska.  Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse. I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper.
Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till den urgamla kvinnotraditionen.

Att träffa samma person före, under och efter förlossningen kan ge en trygghet och kontinuitet som annars kan vara svår att uppnå.
Som regel går paret till en barnmorska på mvc-kontroller för att sedan träffa en helt okänd barnmorska på förlossningsavdelningen.
Under förlossningen är det också vanligt med skiftbyte och den födande får möta många nya personer under en och samma förlossning.
Här kan doulan bli en stabil trygghet, någon som stannar när personalen byter skift.
För många blir doulans röst, ansikte och händer kopplat till lugn och avslappning vilket hjälper förlossningen att fortskrida och upplevelsen av den att bli stärkande.

 Doulan finns för föräldrarna – hela tiden